Kaut kas latviski

T as var būt tik vienkārši…

So einfach kann es sein…

Zwei_Deutche_und_GunnarJāteic, ka sākumā radi un draugi bija ļoti aizdomu pilni par tik pēkšņu piedāvājumu. Ir taču dzirdēti tik daudz drausmu stāsti, bet šis laikam nebūs viens no tiem. Šeit ielūdz, ja gribi iepazīties un saprast.

Meine Verwandten und Freunde waren skeptisch, daß ich so eine plötzliche Einladung bekommen habe. Es gibt so viele schlimme Geschichten, aber die ist anders. Hier wird man eingeladen, wenn du Land und Leute verstehen und kennenlernen möchtest.

big_cityPirmajā ciemošanās nedēļas nogalē mēs devāmies uz Alpiem, lai meklētu tikai tur atrodamus augus, kuru daudzums neapdomības dēļ ātri sarūk. Divas dienas mēs meklējām tikai tur atrodamo

Am ersten Wochenende meines Besuchs fuhren wir in die Alpen, um nach seltenen Pflanzen zu suchen, die nur da zu finden sind, aber deren Bestand bedroht ist. Zwei Tage haben wir eine einzigartige Mehlbeere gesucht.

Tajā dienā, kad Latvija lēma pievienoties Eiropas Savienībai vai nē, es atrados praktiski Eiropas centrā. Bija interesanti redzēt, kā ir savādāk. Man jāpateicās par doto iespēju vienu mēnesi padzīvot šeit.

pilseta_IIIch befand mich praktisch in der Mitte Europas an dem Tag, als Lettland entscheiden sollte für oder gegen den Beitritt zur Europäischen Union. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, einen Monat hier zu leben.

Pietiek būt daudz maz draudzīgam, zināt vāciski vai angliski un var jau braukt ciemos. Manā gadījumā pietika diviem vāciešiem izpalīdzēt atrast telefonu, lai vēlāk saņemtu ielūgumu atbraukt uz Vāciju.

alpi_meklMan muß nur ein bißchen freundlich sein, ein bißchen Deutsch oder Englisch können, und es kann los gehen. In meinem Fall reichte es, zwei Deutschen zu helfen, ein Telefon zu finden, um danach eine Einladung nach Deutschland zu bekommen.

Atbraucu 1. Septembrī. Priekš manis viss šeit bija un ir jauns. Jau nākošajā dienā bija maza ekskursija pa Mainzas pilsētu, bet vakarā tiku iepazīstināts ar WPG un ar ko šī organizācija nodarbojas.

normis_darzaIch bin am 1. September angekommen. Alles war und ist noch neu für mich. Am nächsten Tag hatten wir eine kleine Exkursion durch die Stadt Mainz, und am Abend habe ich die WPG kennengelernt.

Lai daudzās apdraudētās augu sugas neietu zudumā, tās tiek meklētas, vāktas, audzinātas un pavairotas. Tas prasa daudz darba un pacietības. Pēc tam tās iespējams skaistinās daudzus piemājas dārzus.

europaDamit die bedrohten Arten nicht verloren gehen, werden sie gesucht, gesammelt, aufgepflanzt und vermehrt. Das braucht viel Arbeit und Geduld. Danach werden sie vielleicht viele Hausgärten schmücken.

Šī mājas lapas sadaļa nebūt nav pabeigta. Tu varētu būt nākamais, kurš arī ieliek savu artavu šīs lapas izveidē un padalīties ar pieredzi un iespaidiem. Šo lapu veidoja Gunārs Vilde.